PROTOCOL DE COLABORARE incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. privind intocmirea, receptionarea documentatiilot cadastrale si intabularea dreptului de proprietate al Statului Roman si al dreptului de administrare al C.N. A.D.N.R.-S.A. asupra imobilelor expropriate in temeiul legii nr 198/2004 , privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale.

Comentarii închise.