Definitii

Geodezie: ramură a matematicii aplicate care se ocupă de măsurarea si reprezentarea
suprafetei Pământului (forma tridimensională si dimensiunile Pământului, forma si aria
tărilor/continentelor; pozitia exactă a punctelor geografice).
Prin determinări geodezice (ce iau în considerare sfericitatea Pământului – apropo, geoidul terestru are o rază medie de 6370 km) se furnizează elemente precise de plecare si de control pentru lucrări topografice (retele geodezice de triangulatie, de nivelment, si de gravimetrie).

Topografie: disciplină tehnică ce se ocupă de reprezentarea detaliată a entitătilor distribuite
pe o zonă geografică relativ restrânsă.
Topografia măsoară (sprijinindu-se pe reteaua geodezică) si reprezintă terenul, cu apele si formele de relief, cu destinatiile acestuia, cu constructiile si entitătile existente pe acesta (edificii, drumuri, poduri, instalatii, etc).

Cadastru: un sistem oficial de înregistrare/evidentă (juridică si tehnică) a proprietătilor
imobiliare.

Cartografie: producerea de hărti/planuri (reprezentări tematice ale zonelor terestre, profilate pe anumite destinatii/scopuri).

Fotogrammetria: determină – pornind de la imagini fotografice aeriene/satelitare/radar -
dimensiunile, formele si pozitiile în spatiu (si în timp) ale entitătilor si ale fenomenelor ce se
manifestă pe/în scoarta terestră.

Astăzi în România se foloseste sistemul de proiectie “Stereografic 1970″ (proiectie
azimutală oblică, raportată la elipsoidul Krasovski, centrată într-o locatie precisă din
judetul Brasov).
Scara de reprezentare a planurilor si hărtilor se alege din seria 1:50, 1:100, 1:200,
1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, etc.
Se consideră hărti acele reprezentări ce iau în considerare abaterea de la planeitate a
suprafetei terestre (scări peste 1:2000), si planuri reprezentările (mai detaliate) ce
ignoră curbatura Pământului (scări sub 1:2000).

Eroarea admisă la determinarea punctelor în teren pentru lucrările de cadstru este de
ą10cm în intravilan, respectiv de ą20cm la câmpie, ą 30cm la deal, ą 50cm la munte
(extravilan).

  •  Statii totale: precizii la măsurarea de directii (1-5 secunde) si de distante (ą0.01
  • mm/100m); lungime de măsurare (~1000-5000m).
  •  Receptoare GPS profesionale: precizii de localizare intre 10-50 cm.
  •  Receptoare GPS mobile: precizii de localizare intre 1-10 m.

 

Comentarii închise.