Scoaterea din Circuitul Agricol

1). Copie dupa actele de proprietate ;
2). Copie dupa cadastru avizat anterior;
3). Copie dupa Incheierea de intabulare
4). Extras de Carte Funciara pentru informare ;
5). Certificat de urbanism copie legalizata ;
6). Aviz de la ANIF  ;
7). Copie B.I./C.I. ;
Taxele variaza in functie de suprafata, termenul pentru obtinerea tuturor avizelor este de 21 de zile lucratoare

Comentarii închise.