Prima inscriere teren

1). Cererea de solicitare informaţii si convenţie;
2). Cererea de recepţie si înscriere;
3). Declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului măsurat;
4). Extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar (numai pentru documentaţiile din extravilan);
5). Actele de proprietate, după caz, in copie legalizata;
6). Certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru cadastru si intabulare si sa aibă in el valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinţa ;
7). Copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor.

TAXA CADASTRU SI INTABULARE PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE  SI INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 120RON.

-   Pentru imobilele care au intrat in proprietate ca urmare a unor acte de genul: Contract de Partaj, Certificat de Mostenitor, Sentinte Civile,  sau Ordinul Prefectului, eliberate incepand cu aprilie 2009 se mai plateste o taxa suplimentara de 0.15% din valoarea imobilului.

Comentarii închise.