Prima inscriere apartamente

1.Cerere de solicitare informatii;
2.Cerere de receptie si inscriere;
3.Declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului;
4.Actele de proprietate (copie legalizata), dupa caz:

  • -Contract de vanzare – cumparare
  • -Contract de construire
  • - Proces verbal de predare primire
  • - Contract de Imprumut (daca a fost luat cu plata in rate)
  • - Dovada de achitare integrala (in cazul contractelor cu plata in rate)
  • - Certificat de casatorie/Sentinta de divort (daca numele beneficiarului din actul de proprietate difera fata de cel prezent din C.I.)
  • - Certificat de Deces  (in cazul in care exista  clauze in contract care trebuie radiate)
  • - Certificat de Mostenire

5. Declaratie Notariala -in cazul apartamentelor care nu au fost transcrise, – ca actul nu a fost trecut in Registrul de Transcriptiuni si Inscriptiuni;
6. Certificatul Fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru si cu valoarea impozabila (pentru constructi noi);
7. B.I./C.I. in copii xerox;
TAXA CADASTRU SI INTABULARE PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE  SI INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 120RON.

  • -   In cazul in care exista o cerere de radiere a imprumutului/ipotecii se mai plateste suplimentar o taxa de 60RON
  • -   Pentru imobilele care au intrat in proprietate ca urmare a unor acte de genul: Contract de Partaj, Certificat de Mostenitor, Sentinte Civile,  sau Ordinul Prefectului, eliberate incepand cu aprilie 2009 se mai plateste o taxa suplimentara de 0.15% din valoarea imobilului.

Comentarii închise.