Intocmire Planuri de Situatie si documentatii pentru P.U.Z., P.U.D., P.U.G., P.A.C.

1). Copie dupa actele de proprietate ;
2). Copie dupa cadastru
3). Copie dupa Incheierea de intabulare;
4). Extras de Carte funciara pentru informare ;
5). Certificat de Urbanism copie legalizata- cu mentiunea necesar pentru P.U.Z. ;
6). Copie B.I./C.I. ;
TAXA  PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE  LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 200RON.

Comentarii închise.