Cadastru imobile : Dezmembrare sau Alipire Imobile

1). Cererea de solicitare informatii;
2). Cererea de receptie si inscriere;
3). Declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului;
4). Extras de carte funciara pentru informare;
5). Copie simpla dupa  actele de proprietate;
6). Copie dupa documentatia de cadastru anterioara;
7). Copii simpla dupa B.I./C.I.;
8). Copie legalizata dupa certificatul de urbanism pentru alipire indiferent de numarul de loturi alipite; dezmembrare pentru mai mult de doua loturi rezultate din operatiune.
TAXA CADASTRU PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 60 RON/ LOT REZULTAT DIN ALIPIRE, 60 RON LOT REZULTAT DIN DEZMEMBRARE.

Comentarii închise.