Cadastru imobile : Completare cu constructie (Inscriere /Demolare/Extindere)

1). Cererea de solicitare informatii;
2). Cererea de receptie si inscriere;
3). Declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului;
4). Extras de carte funciara pentru informare;
5). Copie xerox documentatia cadastrala avizata anterior
6). Copie dupa Incheierea de intabulare;
7). Copie legalizata dupa:

  • - Autorizatia de construire/Demolare
  • - Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
  • - Certificat de atestare a edificarii sau extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul astfel:
  • - pentru constructiile fara autorizatie de construire, mai vechi de anul 1991 ;
  • -pentru constructiile ridicate dupa anul 1991 care au autorizatie de construire dar nu au proces verbal de receptie.

8). certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru, cu valuarea impozabila a constructie.
9). copie xerox B.I./C.I.
TAXA CADASTRU SI INTABULARE PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE  SI INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 60RON+0,05% din valoarea de impozitare inscrisa in certificatul fiscal.

Comentarii închise.