Ordin nr. 93/2004 din 04/05/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 476 din 27/05/2004 pentru modificarea Instructiunilor privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii, aprobate prin Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 946/2000