Despre noi

Biroul nostru vã poate realiza o gamã foarte largã de lucrãri cadastrale şi arhitecturale:

 •  Documentaţii cadastrale la terenuri (intravilan şi/sau extravilan), apartamente, necesare înscrierii în Cartea Funciarã, vânzãri cumpãrãri, donaţii, partaj, moşteniri, necesare la Notariat;
 •  Dezmembrãri, lotizãri şi comasãri/alipiri terenuri intravilane şi extravilane;
 •  Planuri parcelare pentru tarlale/sole în format analogic şi digital cu avizul O.C.P.I.
 •  Ridicãri/studii topografice necesare executãrii proiectelor de construcţii;
 •  Trasãri construcţii de orice gen (civile, industriale, cãi de comunicaţii, etc.);
 •  Relevee construcţii (inclusiv faţade) şi orice tip de plan arhitectural;
 •  Nivelment geometric de precizie şi reprezentarea 3D a reliefului;
 •  Editare de profile transversale şi/sau longitudinale;
 •  Planuri topografice necesare realizãrii P.U.G., respectiv P.U.Z.;
 •  Hãrţi topografice şi hãrţi tematice, respectiv vectorizare planuri sau hãrţi;
 •  Proiecte/studii fezabilitate, consultanta pentru constructii, retele drumuri, apa, canalizare, parcuri, etc. pentru obţinere fonduri europene.

 

NOTÃ:
Mãsurãtorile în teren se vor executa cu aparaturã topograficã de înaltã precizie şi anume: staţii totale Sokkia 630R şi Leica TCR 705, respectiv sistem GPS Trimble RTK 5800.
Datele vor fi prelucrate  digital  pe  platforma      A-cad  în  sistemul  naţional  de  referinţã Stereografic’70 tridimensional (x,y,z). Toate documentaţiile vor fi avizate de O.C.P.I. Galaţi.
Personalul biroului este foarte bine instruit având rapiditate şi eficienţã maximã în executie.Timpul de realizare a documentaţiilor: maxim 2-3 zile de la înregistrarea lucrãrii.
Tarifele  documentaţiilor  cadastrale  sunt  cele  mai  reduse  din  judetul  Galaţi.

REALIZĂRI 2017:
Dintre toate peroanele fizice/juridice care prestează servicii de cadastru în județul Galați , SC TOPOsCAD SRL a avut în anul 2017 cele mai multe lucrări înregistrate la oficiile teritoriale ale județului Galați.